Concursos Administrados 1. nº   832/2009   Juzgado Mercantil   nº   6   de Barcelona
 2. nº   885/2009   Juzgado Mercantil   nº   5   de Barcelona
 3. nº   973/2009   Juzgado Mercantil   nº   7   de Barcelona
 4. nº 1061/2009   Juzgado Mercantil   nº   1   de Barcelona
 5. nº 1353/2009   Juzgado Mercantil   nº   3   de Barcelona (Ordinario)
 6. nº   309/2010   Juzgado Mercantil   nº   8   de Barcelona
 7. nº   505/2010   Juzgado Mercantil   nº   8   de Barcelona
 8. nº   625/2010   Juzgado Mercantil   nº   3   de Barcelona (Ordinario)
 9. nº   784/2010   Juzgado Mercantil   nº   2   de Barcelona
 10. nº   036/2011   Juzgado Mercantil   nº   9   de Barcelona
 11. nº   778/2010   Juzgado Mercantil   nº   4   de Madrid
 12. nº   104/2011   Juzgado Mercantil   nº   1   de Tarragona
 13. nº   205/2011   Juzgado Mercantil   nº 10   de Madrid
 14. nº   263/2011   Juzgado Mercantil   nº   4   de Barcelona
 15. nº   228/2011   Juzgado Mercantil   nº 10   de Madrid
 16. nº   234/2011   Juzgado Mercantil   nº   1   de Madrid
 17. nº   639/2011   Juzgado Mercantil   nº 12   de Madrid
 18. nº   636/2008   Juzgado Mercantil   nº   1   de Barcelona
 19. nº   949/2008   Juzgado Mercantil   nº   1   de Barcelona
 20. nº   453/2011   Juzgado Mercantil   nº   1   de Barcelona
 21. nº   460/2007   Juzgado Mercantil   nº   3   de Barcelona (Ordinario)
 22. nº   444/2008   Juzgado Mercantil   nº   3   de Barcelona
 23. nº   409/2008   Juzgado Mercantil   nº   5   de Barcelona (Convenio)
 24. nº   417/2007   Juzgado Mercantil   nº   5   de Barcelona (Ordinario) (Venta unidad productiva)
 25. nº   585/2009   Juzgado Mercantil   nº   7   de Barcelona
 26. nº   073/2010   Juzgado Mercantil   nº   7   de Barcelona
 27. nº   435/2011   Juzgado Mercantil   nº 10   de Barcelona
 28. nº   641/2008   Juzgado Mercantil   nº   1   de Barcelona
 29. nº   526/2009   Juzgado Mercantil   nº   1   de Barcelona (Venda unidad productiva)
 30. nº   567/2011   Juzgado Mercantil   nº   1   de Barcelona
 31. nº   777/2008   Juzgado Mercantil   nº   2   de Barcelona (Ordinario)
 32. nº   221/2005   Juzgado Mercantil   nº   3   de Barcelona (Ordinario)
 33. nº   768/2005   Juzgado Mercantil   nº   3   de Barcelona (Ordinario) (Aux. Del.)
 34. nº   770/2005   Juzgado Mercantil   nº   3   de Barcelona (Ordinario) (Aux. Del.)
 35. nº   073/2007   Juzgado Mercantil   nº   3   de Barcelona (Ordinario) (Aux. Del.)
 36. nº   518/2005   Juzgado Mercantil   nº   3   de Barcelona (Ordinario) (Aux. Del.)
 37. nº   371/2006   Juzgado Mercantil   nº   3   de Barcelona (Ordinario) (Aux. Del.)
 38. nº   460/2007   Juzgado Mercantil   nº   3   de Barcelona (Ordinario)
 39. nº   426/2008   Juzgado Mercantil   nº   3   de Barcelona (Ordinario)
 40. nº   498/2008   Juzgado Mercantil   nº   3   de Barcelona (Ordinario)
 41. nº   820/2008   Juzgado Mercantil   nº   3   de Barcelona (Ordinario)
 42. nº 1034/2009   Juzgado Mercantil   nº   3   de Barcelona
 43. nº   540/2009   Juzgado Mercantil   nº   4   de Barcelona
 44. nº   868/2009   Juzgado Mercantil   nº   4   de Barcelona
 45. nº   050/2008   Juzgado Mercantil   nº   5   de Barcelona (Ordinario)
 46. nº   403/2008   Juzgado Mercantil   nº   5   de Barcelona (Ordinario)
 47. nº   513/2008   Juzgado Mercantil   nº   6   de Barcelona
 48. nº   052/2009   Juzgado Mercantil   nº   7   de Barcelona
 49. nº   257/2009   Juzgado Mercantil   nº   8   de Barcelona
 50. nº 1046/2009   Juzgado Mercantil   nº   8   de Barcelona
 51. nº   662/2010   Juzgado Mercantil   nº   8   de Barcelona
 52. nº   823/2010   Juzgado Mercantil   nº   1   de Girona
 53. nº   477/2009   Juzgado Mercantil   nº   1   de Girona (Venda unidad productiva)